தமிழ்நாடு 11ஆம் வகுப்பு 2024 தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன: புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள்!

TN 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் குறித்த சில மேம்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் இதோ!

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு 11 ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் மே 14, 2024 செவ்வாய் அன்று வெளியிடப்பட்டன.

TN 11th தேர்ச்சி சதவீதம் : 91.17% (இன்றைய நிலவரப்படி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது)

உங்கள் முடிவைச் சரிபார்க்க இணையதளம்: tnresults.nic.in

உங்கள் TN 11 ஆம் வகுப்பு முடிவுகளை SMS மூலமாகவும் பார்க்கலாம்.

இது பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்துடன் இணைந்திருங்கள்.

மேலும் TN போர்டு 11 ஆம் வகுப்பு முடிவு 2024