మనబడి 2వ సంవత్సరం AP ఇంటర్ ఫలితాలు ఇక్కడ చూడండి

ఏపీ ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం పరీక్షకు 5.19 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు.

AP ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం 2వ సంవత్సరం పరీక్షలు మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 4, 2023 వరకు జరుగుతాయి.

AP ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి లేదా మా వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

హోమ్ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న AP ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం ఫలితాలు 2023 లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

కొత్త పేజీ తెరవబడుతుంది, ఇక్కడ విద్యార్థులు రోల్ నంబర్ మరియు ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి లేదా మా సైట్ ఇచ్చిన ఫారమ్‌లో మీ వివరాలను పూరించండి, మీరు ఫలితానికి డైరెట్ లింక్‌ని పొందుతారు.

మీ ఫలితం స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.  తర్వాతి స్లయిడ్‌లో, మీరు AP ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం ఫలితాలను చెక్ చేయడానికి డైరెక్ట్ లింక్‌ని పొందుతారు

AP ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం ఫలితాల డైరెక్ట్ లింక్‌కి నేరుగా లింక్ పొందడానికి పైకి స్వైప్ చేయండి.