ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ 2 ನೇ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 2 ನೇ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2024 ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ: karresults.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. "2ನೇ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2024" ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. "ಸಲ್ಲಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

SMS ಮೂಲಕ: KAR12<space>ROLLNO ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 56263ಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ SMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ: Karnataka SSLC & PUC Result ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. "ಸಲ್ಲಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ SMS ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೆಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Swipe up for more details on Karnataka 2nd PUC result 2024.