ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2024, ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

Karnataka Board SSLC Result 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇ 10, 2024 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ

Karnataka Board SSLC Result 2024

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ

Karnataka Board SSLC Result 2024

2023 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರ ಪ್ರಮಾಣವು 83% ಆಗಿತ್ತು

Karnataka Board SSLC Result 2024

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

Karnataka Board SSLC Result 2024

ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ

Karnataka Board SSLC Result 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು SSLC 2024

Karnataka Board SSLC Result 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ